CORONA-retningslinjer i Gyngehesten

SENESTE NYT:

  • Ved et af følgende symptomer skal man blive hjemme/sendes man hjem fra Gyngehesten: tør hoste, feber, vejrtrækningsbesvær, hovedpine, ondt i halsen, muskelømhed. Der har desuden været forskellig praksis ift. hvorvidt/hvornår snottede næser er tegn på sygdom. Vi vil derfor gøre opmærksom på, at gul/grøn snot er tegn på en luftvejssygdom og dermed også kan være tegn på Covid-19. Se Gynghestens specifikke retningslinjer nedenfor.

  • Børn og voksne med tegn på sygdom skal blive hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 timer eller til der foreligger en negativ COVID19-test.

  • Det frarådes at bruge håndsprit til børn under skolealderen. Se dokument nederst på siden.

Gyngehesten følger Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for genåbning af dagtilbud. Se de gældende retningslinjer pr 1. august 2020 herhttps://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-retningslinjer-for-dagtilbud-skoler-og-institutioner-er-paa-plads?fbclid=IwAR0lULU6jAe-SVGYbQNkTT6MH0deRM3Z8-ahjMZi3Q7xe-qCZ5h6iK3hk94&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Gyngehesten følger Aarhus Kommunes retningslinjer for genåbningen af dagtilbud. Se de gældende retningslinjer pr 1. august 2020 herhttps://detvigoer.aarhus.dk/andet-vi-goer/corona/

Åbningstider og hold

Gyngehesten åbner hver dag kl. 9:30 og lukker kl. 12:30.

Mandag er et blandet søskendehold. (0-6 år)

Tirsdag er for de yngste i Gynghesten (0-3 år) 

Onsdag er et blandet søskendehold. (0-6 år)

Torsdag er for de yngste i Gynghesten (0-3 år) 

Fredag er for Gynghestens ældste førskolebørn (plus yngre søskende). Dagne deles op med skoleaktiviteter for de ældste og sang for de yngste. 

Hvis man er forhindret i at komme, er det vigtigt at der meldes afbud senest kl. 9.20 på: Gyngehesten.lotte@gmail.com eller tlf. 41 59 71 61.

Hvordan melder vi os ind?

For at komme på ventelisten og få en plads i Gyngehesten skal man være medlem af foreningen Gyngehesten. Det koster 55 kr. pr. halve år for en familie. Foreningen er åben for alle børnefamilier, og når man er medlem kan man deltage i foreningens udflugter og øvrige arrangementer såfremt der er plads. NB: Pr. 1/1 2021 ændres kontingentbetalingen til at være 110 kr. én gang årligt. 

Man kan komme på venteliste, når barnet er 3 måneder og få plads fra når barnet er 6 måneder.

Herudover koster det 170 kr. pr. barn pr. måned for én dag om ugen. Da der er et begrænset antal pladser tildeles disse pladser efter, hvornår man har skrevet sig på ventelisten. Pengene opkræves via pladsanvisningen i jeres e-boks. NB: Pr 1/1- 2021 stiger forældrebetalingen fra 170 til 220 kr om måneden. Tilskud (efter indkomst og /eller som søskenderabat) stiger tilsvarende, så husk at søge via din kommunes hjemmeside.

I denne pris er, foruden aktiviteterne, gratis kaffe og the til forældrene. 

Børn som i forvejen går i vuggestuen eller børnehave kan, som udgangspunkt, ikke gå her. Dog er det muligt, hvis vi ikke har venteliste. I så fald betaler man dobbelt takst, fordi vi ikke får tilskud fra kommunen. Husk at melde dit barn ud af Gyngehesten, hvis det skal begynde i vuggestue, børnehave eller skole. Der er 1-2 måneders opsigelse.

Man melder sig ind i Gyngehesten ved at sende en mail til daglig leder Lotte Højfeldt på: gyngehesten.lotte@gmail.com.

I mailen skal I skrive: eget navn, adresse, telefonnummer, barnets navn og fødselsdato og evt. hvilken dag, der passer jer bedst. Samtidig indsættes 55 kr på Gyngehestens konto: Reg nr.: 9395, Konto nr.: 364 561 5610.  Eller til MobilePay erhvervsnr.: 32891. Når betalingen er registreret, skrives barnet på ventelisten, og så kontakter Lotte jer, når der bliver en ledig plads.

NB: Der er i øjeblikket rigtig mange familier på venteliste, og corona har ikke gjort det bedre, da flere familier har meldt sig ind - men ikke så mange ud. Vi har derfor i øjeblikket omkring 11-12 måneders ventetid til alle hold. Beklager. Det koster heldigvis kun et engangsbeløb på 55 kr at komme på ventelisten.

Regler

Alle bedes læse vores ordens- og hygiejneregler* (se nedenfor). Da vi er mange børn og voksne sammen er det nødvendigt at overholde disse regler. Reglerne hænger også på den hvide opslagstavle over den grønne reol.

Gyngehesten har de lovpligtige forsikringer. I skal selv tegne en ulykkesforsikring på jeres barn.

Ordensregler

Gyngehesten er et sted hvor leg, hygge, glæde og godt samspil er i højsæde.

I Gyngehesten hjælper vi alle hinanden med oprydning efter aktiviteter før spisning.

Inden "farvelsang", hjælper vi hinanden med at lægge legesagerne i de rigtige kasser og sætte på plads. Bordene skal vaskes af og stolene sættes op. Har man lånt kopper, bestik og tallerkener i Gyngehesten, skal dette vaskes af og stilles på plads.

Forældre og børn tiltaler hinanden med gensidig respekt.
Det er naturligvis ikke tilladt at børnene slår, sparker, skubber el. lign. Hvis man observerer at dette forekommer, forventes det, at man bryder ind (hvis forældrene ikke selv er tilstede), og straks gør forældrene til barnet opmærksom herpå.

Det er ikke Lottes ansvar at løse konflikter børn og/eller forældre imellem. Det er forældrenes ansvar at guide og korrigere børnene.
Opstår der uoverensstemmelser og diskussioner forældre imellem, skal de involverede tage dette op andetsteds. Det må under ingen omstændigheder foregå foran børnene.
Det forventes at forældre selv løser evt. opståede problemer i.h.t. ovenstående retningslinjer. Oplever man gentagne gange uhensigtsmæssig opførsel børn og/eller forældre imellem, skal dette berettes til bestyrelsen eller Lotte, som vurderer det videre forløb.

Hygiejneregler*

(*I perioden 14. april til og med juni 2020 er der - grundet COVID-19 - særskilte, skærpede hygiejneregler. Se instrukser nedenfor.)

Det er ikke tilladt at bruge udendørs fodtøj på legeområderne i Gyngehesten. Sko, støvler og overtøj placeres forgangen. Medbring hjemmesko eller varme sokker, - det kan være fodkoldt i vintertiden.

Sprit hænderne af, inden I kommer ind i Gyngehesten.

Ingen mad i legerummene, - børnene og forældrene skal sidde ved bordet, når der spises.

Når man har spist, inden legen genoptages, skal der vaskes hænder.

Ved bleskift bruges altid underlag.
Hvis barnet har haft afføring i bleen, skifter man så vidt muligt på puslebordet på toilettet.
Gyngehesten har potte og lille toiletsæde, man frit kan benytte. Benyttes disse, rengøres de efter brug med rodalon.

Vask altid hænder efter toiletbesøg.

Sprit hænderne af, inden I åbner skuffer og skabe, - vær særlig opmærksom, hvor der er madvarer (f.eks. køleskabet).

Vask altid hænderne efter våd kontakt, - dvs. med urin, afføring, opkast, spyt/savl, snot og blod.
Sprit hænderne af efter tør kontakt.

Når vi laver mad sammen vasker alle hænder forinden.

Rengøringsartikler findes i baggangen (spørg evt. personalet eller andre forældre).
Spritbeholdere findes ved indgangen, på toiletterne og ved puslebordet inde i legestuen.

Børn med feber, slem forkølelse eller anden sygdom som kan smitte, må ikke komme i Gyngehesten før de er raske igen.
Børn med lus, orm eller andre parasitter som kan smitte må ikke komme i Gyngehesten før behandling er iværksat.
Har barnet været i Gyngehesten uvidende om smitterisiko, som ovenfor nævnt, berettes dette til Lotte, som vurderer det videre forløb ved f.eks. opslag.

Retningslinjer for fødselsdage i Gyngehesten

Fejres barnet i Gyngehesten, må man medbringe boller, kage eller frugt (ikke slik). Så synger vi og hygger efter madpakkerne. Når fødselsdagen fejres i Gyngehesten, plejer vi ikke at give gaver.

Man må også gerne invitere hjem til privat fødselsdag i Gyngehestens åbningstid. Så skal Lotte vide det senest den 20. i måneden før, så det kan lægges ind i forhold til de øvrige aktiviteter. Hele det hold, man går på, inviteres - og man skal selv sørge for, at der er offentlige transportmuligheder eller samkørsel. Er man inviteret til fødselsdag hjemme hos et barn, behøver man ikke at give gave. Vil man gerne have en lille ting med, må man enten medbringe noget hjemmelavet eller evt. en lille gave til en max værdi af 30 kr.

Ønsker man ikke at fejre fødselsdag i Gyngehesten, er det også helt ok.

Ferier og udmelding

Lukkedage: 4 uger i juli, som er betalingsfri. Derudover mellem jul og nytår, vinterferie i uge 7, efterårsferie i uge 42 samt helligdage som vil fremgå af aktivitetsplanen.

Ved udmeldelse skal det ske på en udmeldelsesblanket her i Gyngehesten Ikke digitalt og ikke til kommunen. Vores opsigelsesperiode er kun 1 md. opsigelse pr. den 1. eller 15. i måneden.